Welkom op de website van COGEN Vlaanderen!

De vzw COGEN Vlaanderen werd op 4 september 2001 opgericht. De doelstelling van COGEN Vlaanderen is actief bij te dragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK in Vlaanderen. COGEN Vlaanderen doet dit vanuit de overtuiging dat WKK een belangrijke rol te spelen heeft in twee deeldomeinen van de duurzame ontwikkeling, te weten een rationele energiepolitiek en het terugdringen van de emissies van broeikasgassen.

COGEN Vlaanderen is gegroeid tot het expertisecentrum en de ontmoetingsplaats voor het WKK gebeuren in Vlaanderen.

COGEN Vlaanderen actueel

8 mei: Het nieuwe energiesysteem: organisatorische en juridische uitdagingen

Noteer alvast 8 mei in uw agenda want dan organiseren COGEN Vlaanderen en Flux 50 een studiedag die focust op de trends die de energiewereld mee vorm zullen geven: smart grids, blockchain en energiedelen. Het klinkt als een nieuwe trias energetica, maar waar staan die hippe termen concreet voor, wat zal hun impact zijn op het energiesysteem en welke juridische grenzen zijn er aan deze technologische evoluties? Wees er bij en oordeel zelf!
Tijdens deze studiedag speelt het STORY-project een centrale rol. Leen Peeters van Th!nk E zal er in primeur de resultaten van dit innovatieve onderzoek toelichten. Deelnemers kunnen een begeleid bezoek brengen aan het nabijgelegen living lab van het STORY-project.

We zijn blij u te kunnen meedelen dat we Jeroen Scheer, Manager Taskforce Energy Transition IT bij Alliander, als keynote speaker mogen verwelkomen. Jeroen wordt wereldwijd erkend als een van dé IT-leiders om de transitie van de energiesector en het net te realiseren. Prof. dr. Bram Delvaux van KULeuven wijst ons welke wegen juridisch vlot te bewandelen zijn en waar er een doodlopend eind is als het op energiedelen aankomt. En wie beter dan de Vlaamse DNB zelf kan ons toelichten hoe zij deze evoluties in de
energiewereld zien? Hiervoor doen we beroep op de expertise van Bart De Meyer van Eandis.

info en inschrijven : hier