Welkom op de website van COGEN Vlaanderen!

De vzw COGEN Vlaanderen werd op 4 september 2001 opgericht. De doelstelling van COGEN Vlaanderen is actief bij te dragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle WKK in Vlaanderen. COGEN Vlaanderen doet dit vanuit de overtuiging dat WKK een belangrijke rol te spelen heeft in twee deeldomeinen van de duurzame ontwikkeling, te weten een rationele energiepolitiek en het terugdringen van de emissies van broeikasgassen.

COGEN Vlaanderen is gegroeid tot het expertisecentrum en de ontmoetingsplaats voor het WKK gebeuren in Vlaanderen.

COGEN Vlaanderen actueel

NATIONALE WKK-ONTMOETINGSDAG : 27 september 2016 - Salons Waerboom

SAVE THE DATE!

Op dinsdag 27 september organiseert COGEN Vlaanderen de 2e editie van de “nationale WKK-ontmoetingsdag”! Het centrale thema dit jaar is "INNOVATIE", daarnaast zullen ook de bevindingen en resultaten van het IWT-TETRA project ‘Micro-WKK’ worden voorgesteld.

De WKK-ontmoetingsdag is een gelegenheid om op één dag een pak informatie in te winnen via interessante voordrachten voor bedrijven en organisaties die hun energieverbruik willen optimaliseren, maar ook voor de bedrijven uit de energiesector.

Daarnaast is het ook een ideaal netwerkmoment: op de bijhorende WKK-beurs kan u bedrijven aanspreken voor concreet advies betreffende uw project of nieuwe contacten leggen met bedrijven uit de WKK- en de bredere energiesector. Het succes van de eerste editie in 2014, met ruim 30 standhouders en 250 aanwezigen, is hiervoor het beste bewijs.
Maar dit jaar hebben we nog meer te bieden: parallel met de studiedag organiseren we ook een workshop over innovatietrajecten. In deze interactieve workshop wordt dieper ingegaan op de verschillende kanalen en instanties, de soorten financieringsmogelijkheden, inspirerende cases ... Ook zal er onder professionele begeleiding een co-creatie brainstorm worden gehouden met het oog op het uitwerken van een nieuw innovatief project.

Dit alles gebeurt op een schitterende locatie, namelijk de Salons Waerboom (Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden).

In afwachting van een gedetailleerd programma vragen wij u alvast om 27 september te reserveren in uw agenda, want dit evenement bespaart u een hoop tijd en energie!

Voor uw vragen kan u terecht bij Jörg Baeten (jorg.baeten@cogenvlaanderen.be | 016 / 58 59 97) of Griet Janssen (griet.janssen@thomasmore.be | 014 / 56 21 34)