WKK in de glastuinbouw evoluties en opportuniteiten - 31 mei, Thomas More Campus Geel -

De glastuinbouw is een sector bij uitstek waar WKK het laatste decennium haar energie- en emissiebesparende troeven heeft bewezen. Door de toepassing van WKK hebben de tuinders alleen al in 2016 een CO2-besparing van meer dan 300.000 ton gerealiseerd. Deze sector is bovendien een mooi voorbeeld van hoe je met behulp van thermische buffers WKK's flexibel kan inzetten en zo ook actief kan inspelen op wisselingen in de elektriciteitsmarkten en de netstabiliteit.
Dit sectorevenement zal verder ingaan op de actuele uitdagingen voor de moderne tuinder, en nieuwe innovatieve mogelijkheden.
Wij zijn ook bijzonder vereerd dat Bart Tommelein, Minister van Energie, en Ludwig Caluwé, Gedeputeerde provincie Antwerpen, tijdens dit evenement hun visies komen delen.
Wat de lezingen betreft, staan wij in maar liefst 4 parallelle themasessies uitgebreid stil bij onder meer de volgende thema's:
- WKK en warmtenetten;
- Regelgeving en WKC-dossieraanvraag;
- CO2-captatie bij gas-WKK;
- De toekomst van de tariefstructuur;
- WKK en beschikbare warmte;
- Ingrijpende wijziging/vernieuwing van een WKK;
- Overschakeling van laag- naar hoogcalorisch gas;
- WKK en belichting;
- Netaansluiting WKK;
- Valorisatie van flexibele inzet WKK.
De samenwerking tussen het Kenniscentrum Energie en de opleiding agro- en biotechnologie van Thomas More en COGEN Vlaanderen garandeert een inhoudelijk interessant programma vanuit een toepassingsgerichte insteek. Het zal ook een interessant netwerk-event worden waarbij u zowel sectorgenoten als de belangrijkste leveranciers zal ontmoeten. Hier vindt u alle informatie en een gedetailleerd programma.

» Naar het nieuwsoverzicht van de categorie: Algemeen
» Naar het totale nieuwsoverzicht