IEA-rapport: Cogeneration and District Energy: Sustainable Energy Technologies for Today …and Tomorrow

Warmtekrachtkoppeling heeft de wereldleiders van zijn meerwaarde kunnen overtuigen.
In het communiqué, verspreid na afloop van de G8-top in Heiligendamm (juli 2007) staat te lezen dat landen “… beleidsmaatregelen dienen te treffen en beleidsinstrumenten dienen te ontwikkelen om het aandeel van warmtekrachtkoppeling in de opwekking van elektriciteit substantieel te verhogen”.
Als uitloper hiervan stelde het Internationaal Energieagentschap (IEA) begin 2008 een brochure op om overheden te informeren over de economische, milieu- en energievoordelen van WKK.
In 2009 stelde het IEA een vervolg op die brochure voor: een handleiding voor een WKK-stimulerend beleid, geïllustreerd met best practices van over de hele wereld.
De volledige brochure kan u hier downloaden.
Erwin Cornelis, VITO, heeft de brochure reeds volledig doorgenomen en samengevat voor onze nieuwsbrief van november 2009.

» Naar het nieuwsoverzicht van de categorie: Algemeen
» Naar het totale nieuwsoverzicht