Wallonië verhoogt quota groene certificaten

De Waalse Gewestregering heeft op 22 december 2009 de verhoging van de quota voor groene certificaten ingevoerd voor de periode 2010 - 2012.

De quota werden alsvolgt vastgelegd:

- 11,25% in 2010
- 13,50% in 2011
- 15,75% in 2012

Wat betreft het jaar 2010, zijn de quota trimestrieel vastgelegd volgens onderstaande verdeling:

- 1e semester 2010: 10 %
- 2e semester 2010: 11,75 %
- 3e semester 2010: 11,75 %
- 4e semester 2010: 11,75 %

Deze verdeling laat toe een jaarlijks gemiddelde van 11.25 % te bereiken, zoals vastgelegd in het besluit van de Waalse Gewestregering tijdens de eerste lezing.

Vedere toelichting vindt u op de website van edora: www.edora.be

» Naar het nieuwsoverzicht van de categorie: Algemeen
» Naar het totale nieuwsoverzicht