Beslissing van de Vlaamse regering inzake WKC-quota

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit ter bevordering van de elektriciteitsproductie in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties. Het gaat om een aanpassing van het verplicht aandeel energiebesparing uit warmtekrachtkoppelingen in de elektriciteitsleveringen, de zogenaamde warmtekrachtquota. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog advies ingewonnen bij de VREG, de SERV en de MiNa-Raad.

» Naar het nieuwsoverzicht van de categorie: Algemeen
» Naar het totale nieuwsoverzicht