Conferentie "Duurzame Biomassa voor Europese Energie"

In het kader van het Belgisch EU-voorzitetrschap organiseren het Vlaams en Waals Gewest op 29 en 30 november, in samenwerking met het VITO en ValBiom, de conferentie "Duurzame Biomassa voor Europese Energie".

Neem deel aan de conferentie samen met andere Europese sleutelfiguren uit de duurzame energiesector, zoals beleidsmakers, overheidsfunctionarissen, milieudeskundigen en andere stakeholders.

Deze conferentie spitst zich toe op thema's die belangrijk zijn voor het behalen van de nationale 2020-doelstellingen voor hernieuwbare energie.

Breng de dag na de conferentie een bezoek aan innovatieve biomassa-installaties in Vlaanderen en Wallonië.

Meer informatie vindt u hier.

» Naar het nieuwsoverzicht van de categorie: Algemeen
» Naar het totale nieuwsoverzicht