ODE Vlaanderen zoekt Projectingenieur Netten

ODE Vlaanderen, de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen, is de sectororganisatie voor duurzame energie in het Vlaams Gewest. ODE organiseert het overleg tussen hernieuwbare energiebedrijven onderling en met de overheid, via overlegplatformen per hernieuwbare energiebron. Vanuit deze netwerking wil ODE bijdragen aan concrete beleidsvoorstellen voor de uitbouw van duurzame energie.

Bij de uitbouw van hernieuwbare energie is de werking van de elektriciteitsnetten cruciaal en zijn er heel wat evoluties bezig op diverse niveaus. We zoeken een medewerker die zich enthousiast en met kennis van zaken wil inzetten voor de actieve opvolging van dit beleidsdomein.

Meer informatie.

» Naar het nieuwsoverzicht van de categorie: Algemeen
» Naar het totale nieuwsoverzicht