Studiedag: WKK voor ruimteverwarming - vele aspecten, nog meer mogelijkheden

In september heeft COGEN Vlaanderen de laatste hand gelegd aan de studie "WKK voor ruimteverwarming". Deze studie vormt het centraal thema voor ons najaarsevenement.
We beginnen met een uiteenzetting over de plaats van WKK binnen het energiegebeuren en haar rol in een correct (efficiënt) energiebeleid. Daarna zullen de bevindingen uit de studie "WKK voor ruimverwarming" uitvoerig worden overlopen en is er de mogelijkheid voorzien hierover vragen te stellen. Het tweede gedeelte van de studienamiddag start met een uiteenzetting omtrent geluid. Beperking van het geluidsniveau is een essentieel aspect van elk WKK-project, zeker wanneer het gelegen is in een bebouwde omgeving. Vaste waarde tijdens onze studiedagen is de stand van zaken op vlak van wetgeving en dat is ook 15 november niet anders. Afsluiten doen we met een uiteenzetting over de implicaties van de VLAREM-wetgeving op een WKK-project.

  • Voor de flyer, klik hier

  • Voor het programma, klik hier

  • Registreren kan hier of via mail naar jorg.baeten@cogenvlaanderen.be


  • Met de steun van: