Voka-lerend netwerk in samenwerking met COGEN Vlaanderen: Investeren in WKK

Investeren in een WKK biedt concrete voordelen zoals een lager brandstofverbruik, lagere CO2-uitstoot en een verhoogde leveringszekerheid. Het plaatsten van een WKK is echter niet zo’n eenvoudig gegeven. Verschillende fasen moeten doorlopen worden: analyse van de energievraag en de site, selectie van technisch haalbare systemen, analyse van de financiële haalbaarheid en de bouwfase.

Met het Voka-lerend netwerk wil Voka in samenwerking met COGEN Vlaanderen, haar leden verrijken met nieuwe en praktische informatie door onderlinge informatie- en ervaringsuitwisseling. Het besloten lerend netwerk bestaat uit Voka-leden en buigt zich over technologische, financiële, praktische, wettelijke en beleidsmatige issues waarmee investeringen in een WKK gepaard gaan. Het lerend netwerk zal dus niet theoretiseren, maar inspelen op concrete en praktische topics bij geplande projecten.

Het lerend netwerk loopt over een periode van 1 jaar en gaat actief in op het “waarom” en “hoe” investeren in een WKK en dit door ervarings- en informatie-uitwisseling tussen de leden, organisatoren en met de “peter” die recent de beslissing nam om een WKK te plaatsen en kan de leden dus wijzen op items die soms uit het oog worden verloren, efficiëntere aanpak ven een aantal issues,….

Voor meer informatie over het programma kan U contact opnemen met: carolien.pouleyn@voka.be

» Naar het nieuwsoverzicht van de categorie: Algemeen
» Naar het totale nieuwsoverzicht