Van Bandingfactor tot VLAREM: een overzicht van de Vlaamse en Europese WKK-regelgeving

Vanaf 1 januari 2013 is de wijziging van het Vlaams Energiebesluit van kracht, met een volledige herziening van het steunmechanisme voor groene energie en WKK tot gevolg. Deze hernieuwing was noodzakelijk om in Vlaanderen een aantrekkelijk investeringsklimaat te creëren en om het haperende oude systeem te vervangen. Maar ook op Europees vlak veranderen de regels, op 25 oktober 2012 ging de nieuwe “European Energy Directive on Energy Efficiency” in voege. Bij de implementatie ervan door de lidstaten zullen er nieuwe opportuniteiten gecreëerd worden op het vlak van energie-efficiëntie.
Omdat regelgeving een essentieel aspect is van elk WKK-project en het dus voor alle betrokken partijen een grondige kennis van de wetgeving onontbeerlijk is, brengt COGEN Vlaanderen op 22 januari de WKK gerelateerde wetgeving op Vlaams en Europees vlak in kaart. Mis deze gelegenheid niet!

Voor meer informatie, klik "hier".

» Naar het nieuwsoverzicht van de categorie: Algemeen
» Naar het totale nieuwsoverzicht