26/05 - Studiedag - WKK: instrumentaal voor een geslaagde energiemix

De wereld waarin WKK opereert is volop in verandering. De laatste tijd worden we bijvoorbeeld geconfronteerd met een relatief slechte spark spread: enerzijds duwen productietechnologieën met een lage marginale kost, lage steenkoolprijzen en lage CO2-prijzen de elektriciteitsprijs omlaag, anderzijds heeft de gasprijs niet dezelfde evolutie gevolgd. Mede als gevolg daarvan worden we in België ook geconfronteerd met een dreigend gebrek aan capaciteit. Indien we de toekomstscenario's, zoals bijvoorbeeld de scenario's die door VITO voor 2030 werden voorgerekend, vertalen naar een real time benadering (i.e. op kwartuurbasis), dan zien we dat een toenemend aandeel aan intermitterende bronnen ook een belangrijke toename aan flexibiliteit zal vragen. Waar WKK op heden steeds als base-load-toepassing wordt gezien, zal in de toekomst dus meer en meer ingezet moeten worden op flexibiliteit. En dat vormt het hoofdthema van deze studiedag van 26 mei. Daarnaast staan we ook stil bij een aantal concretere, toekomstgerichte toepassingen, zoals syngas (H2, methaan ...), brandstofcel-WKK en de residentiële micro-WKK.

Het volledig programma en een inschrijvingsmodule, vindt u op deze website .

» Naar het nieuwsoverzicht van de categorie: Algemeen
» Naar het totale nieuwsoverzicht