infonamiddag: WKK in de hotelsector, wellness en aanverwante sectoren

8 december, Auditorium Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site - Havenlaan 86C,1000 Brussel

Het volledig programma en een inschrijvingsmodule, vindt u op deze website .

De hotel- en wellness-sector is niet enkel een arbeidsintensieve sector, ze is ook erg energie-intensief. Hotels, wellness-centra (sauna's) maar ook grootkeukens zijn vaak grote elektriciteits- en warmteverbruikers, en bijgevolg is de energiefactuur één van hun grootste kostenpost. Er bestaat echter een beproefde, duurzame en betaalbare oplossing hiervoor: warmte-krachtkoppeling (WKK).

Dit nationaal evenement is een ideale gelegenheid voor alle WKK-actoren om enerzijds zich te informeren over de stand van zaken in de 3 regio's en te leren uit de getuigenissen van WKK-uitbaters uit de sector, en anderzijds om zelf contacten te leggen met de hotels, wellness-centra etc... die geïnteresseerd zijn in WKK.

Dit event kan rekenen op de steun van het Vlaams Energieagentschap, Leefmilieu Brussel en DG04.

Voor mensen uit deze sectoren (hotel, horeca, wellness & catering) is de deelname gratis

» Naar het nieuwsoverzicht van de categorie: Algemeen
» Naar het totale nieuwsoverzicht