Publicaties - CODE2: WKK Roadmap voor België en Europa

In december 2014 werd de meest recente evaluatie van het WKK-potentieel in België gepubliceerd in de WKK-roadmap voor België. Deze roadmap kadert binnen het CODE2-project en kwam tot stand door middel van discussie met energie-experts. Het CODE2-project evalueert het beleidskader, de marktomstandigheden en de bewustwording rond warmtekrachtkoppeling in elke EU-lidstaat.

Het rapport vraagt onder andere actie voor:

• Een duurzaam en efficiënt energiebeleid dat gericht is op zowel elektriciteit als warmte, omdat warmte 60% van onze totale energievraag vertegenwoordigt.

• Een stimulering van de netondersteunende werking van WKK vanwege zijn stuurbaarheid. Dit moet gestimuleerd worden door zowel de nettarieven als de elektriciteitsmarkt.

• Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van WKK in functie van de veranderende noden van het energiesysteem.

Door het ontwikkelen van roadmaps voor WKK voor de 27 EU-lidstaten en de Europese Unie als geheel, wijst het CODE 2-project – mede gefinancierd door de Europese Commissie (Intelligent Energy Europe; IEE) – op de nog resterende hindernissen voor WKK in Europa.
De roadmaps kijken naar het beleidskader, de marktomstandigheden en de bewustwording rond warmte-krachtkoppeling in Europa en stellen voor de sector een pad voor die bijdraagt aan de 2020 en 2030 energie- en klimaatdoelstellingen van Europa.
Specifiek werd voor kleinschalige WKK een potentieelstudie voor micro-WKK in Europa opgesteld. In dit kader werd een brochure geschreven gericht naar KMO’s met een bijbehorende rekentool.