Publicaties - Adviesnota - WKK binnen de EPB-berekening

In de loop van 2016 werkte COGEN Vlaanderen aan een nota omtrent WKK binnen de EPB-regelgeving. Zowel door opkomst van nieuwe technologieën als door een steeds bredere toepassing van de volledige rekenmethodiek (type gebouwen) wint EPB immers aan belang voor WKK.

Hoewel WKK al aardig geïntegreerd is in de EPB-methodiek, wordt de primaire-energiebesparing van WKK in Vlaanderen eerder matig gewaardeerd in deze methodiek. Het belangrijkste pijnpunt is de gehanteerde primaire-energiefactor voor elektriciteit uit WKK. In tegenstelling tot voor o.a. PV-productie en lokaal verbruik bedraagt deze voor WKK 1,8. Rekening houdende met het rendement (in bovenste verbrandingswaarde) van de best beschikbare technologie voor elektriciteitsopwekking en de netverliezen relevant voor laagspanningsinstallaties zou deze minimaal 2,2 moeten zijn. Daarnaast is het niet correct om verschillende waardes te hanteren voor verschillende toepassingen.

Andere aandachtspunten, zij het van een iets minder groot belang, zijn de berekening van het aandeel warmte dat door de WKK geleverd wordt, de mogelijke impact van WKK op het minimum aandeel hernieuwbare energie en de bepaling van de elektrische en thermische rendementen.