Publicaties - Studies

"Duitsland als gidsland: WKK als facilitator voor de integratie van hernieuwbare energie"

De analyse van de ENTSO-E-data voor Duitsland en het 50 Hertz-net uit 2015 levert ons belangrijke inzichten over de mogelijke rol van WKK in een elektriciteitsnet met een toenemend aandeel intermittente hernieuwbare elektriciteitsproductie. Het 50Hertz-net komt qua globale en piekafname sterk overeen met de Belgische situatie.

Benieuwd naar de resultaten van deze studie? Download dan hieronder ons artikel