Publicaties - Nota "WKK in zorginstellingen"


Een eerste tastbaar resultaat van de werking van het gebouwen-WKK-platform (GWKKP) is de nota over “WKK in Zorginstellingen”. An Stroobandt was de initiatiefneemster en samen met de platformleden en met de sectororganisaties, het Verbond der Verzorgingsinstellingen VZW en de Vereniging voor Technische Diensthoofden in de verzorgingsinstellingen (VTDV), werd alle informatie gestroomlijnd tot de huidige nota.


Ze omvat de volgende thema’s:

- technologieën
- dimensionering
- investerings- en uitbatingssteun
- rentabiliteitsberekeningen
- voorbeelden van WKK’s in de verzorgingssector
- een uitgebreide adressenlijst van onderzoeksinstellingen, studiebureaus, leveranciers,onderhoudsfirma’s en financieringsinstellingen.

Deze nota zal regelmatig geactualiseerd worden.