COGEN Vlaanderen vzw zoekt Directeur met duurzame ambitie

Algemeen

COGEN Vlaanderen is een belangrijke en gewaardeerde stakeholder in de sector van de duurzame energie. Als sectororganisatie voor warmte-krachtkoppeling (WKK) brengen wij een tweehonderdtal bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen om kennis uit te wisselen en om de belangen van de sector te behartigen.

COGEN organiseert het stakeholderoverleg, verzorgt opleidingen, informatiesessies, studiedagen, … en helpt haar leden met allerhande vragen omtrent WKK. Wij  voeren tevens studies uit in het kader van energievoorziening in België met oog op WKK, en energie-efficiëntie en duurzame energie in het algemeen.

Wij zijn op zoek naar een gedreven iemand die - samen met een enthousiast team en een sterk netwerk - mee wil werken aan de duurzame energietransitie.

Taken

De directeur zal resultaatgericht werken op volgende domeinen:

1. Strategie & visie

In samenspraak met de raad van bestuur zet de directeur de krijtlijnen uit voor de strategie en visie van de organisatie en werkt samen met de medewerkers aan de realisatie hiervan.

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • Strategie en visie uitwerken en implementeren door het uitzetten en opvolgen van concrete doelstellingen;
 • Uitwerken van beleidsvoorstellen en overleggen met beleidsmakers en stakeholders;
 • Voorzitten en/of bijwonen van werkgroepen binnen en buiten de eigen organisatie om die strategie en visie op een consistente manier te implementeren;
 • Potentiële allianties en/of gezamenlijke standpunten met andere federaties nastreven;
 • Opvolgen van relevante energiedossiers, technologische en marktevoluties, zowel op nationaal als op Europees niveau

2. Werking van de organisatie

De directeur zorgt voor de dagelijkse leiding van de organisatie en het management van het team van medewerkers. Hij/zij stuurt de medewerkers van de organisatie rechtstreeks aan. Hij/zij staat in voor de horizontale dienstverlening binnen de vzw (o.a. financiën, personeel, platformwerking, …).

Dit omvat onder meer volgende taken:

 • De verantwoordelijkheid opnemen voor het algemene management van de organisatie;
 • Waken over de effectieve en efficiënte dagelijkse werking;
 • Motiveren en coachen van de medewerkers om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken;
 • Samen met de afgevaardigd bestuurder zorg dragen voor de financiële gezondheid van de organisatie en hierover rapporteren aan de Raad van Bestuur;
 • Voorzitten en/of bijwonen van werkgroepen binnen en buiten de eigen organisatie;
 • Vertegenwoordigen van de organisatie op seminaries, in panelgesprekken of in de media en op het politiek forum.

Kennis en competenties

 • Organisatiebetrokkenheid en gedrevenheid;
 • Goede communicatie- en onderhandelingsvaardigheden (Nederlands, Frans en Engels);
 • Aanleg tot presentaties geven en studiedagen leiden;
 • Teamspeler, coach en motivator;
 • Positieve drive en doorzettingsvermogen om netwerken uit te bouwen en te onderhouden;
 • Affiniteit voor technologie en technologische evoluties;
 • Bezit van de nodige managementvaardigheden en ervaring in het leiden van teams is mooi meegenomen;
 • Ervaring in de sector van (duurzame) energie is een pluspunt.

Ons aanbod

 • Een uitdagende en gevarieerde job in een boeiende werkomgeving binnen de sector van de duurzame energie. Een sector die in volle ontwikkeling is en waarop jij je stempel kan drukken;
 • Een job met verantwoordelijkheid en autonomie;
 • Een contract van onbepaalde duur met een voltijdse (of 4/5-tijdse) tewerkstelling;
 • Competitieve verloning volgens het niveau van de functie.

Selectieprocedure

Solliciteren kan door een motivatiebrief met CV te sturen naar jean.boydens@cogenvlaanderen.be. Bijkomende informatie over de functie kan opgevraagd worden via hetzelfde e-mailadres.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een sollicitatiegesprek.

De datum van indiensttreding wordt vastgelegd in onderling overleg.

Geplaatst op 20 september 2018