Energie-efficiëntie in de industrie

Op 22 april 2016 ondertekenden 174 verschillende naties het Parijs-akkoord waarin het streven naar de beperking van de klimaatopwarming tot 1,5°C werd vastgelegd. Veel klimatologen stellen echter dat deze streefdoelstelling erop neer komt dat een zero emissie al tussen 2030 en 2050 moet worden gerealiseerd.

Voor de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij zijn industriële inspanningen voor een lagere energievraag noodzakelijk. Energie-efficiëntie vormt een speerpunt voor de introductie van hernieuwbare energie op wereldschaal. Dit houdt echter een mix van technologische aspecten in. Het overzicht bewaren zodat deze maatregelen elkaar niet tegenwerken, is dan ook heel belangrijk.

Deze opleiding biedt zo'n overzicht aan en zal u wegwijs maken in de mogelijkheden om de energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen.
Verschillende topics komen aan bod: van warmte tot productie, procesregeling en de economische en beleidscontext van energie.
Ieder onderwerp start met de fundamentele wetmatigheden om de technische ontwikkelingen te onderbouwen en eindigt met industriële voorbeelden.

Na het volgen van deze opleiding zullen de deelnemers een degelijke basis hebben om de mogelijkheden en haalbaarheid van energie-efficiënte maatregelen te beoordelen.

Deze opleiding is hoofdzakelijk bedoeld voor energie-intensieve bedrijven en zal speciale aandacht besteden aan de mogelijkheden voor energierecuperatie en efficiënt energiegebruik.

De opleiding richt zich specifiek tot iedereen die betrokken is bij energieprojecten en energiebeheer in de industriële context. Naast de procesingenieur denken we hierbij aan energieverantwoordelijken of -coördinatoren, adviesbureaus, auditbureaus, ...

Het niveau van voorkennis is dat van industrieel of burgerlijk ingenieur.

De opleiding is erkend in het kader van permanente vorming voor milieucoördinatoren.

U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan minstens 3 van de 4 modules (module 0 niet meegerekend) en slaagt voor het
bijbehorende examen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de opleiding:  https://www.ugain.ugent.be/eei2019.htm#a10

Programma

De opleiding bestaat uit verschillende modules

Module 0 - Basisbegrippen
Module 1 - Warmteproductie en -transport
Module 2 - Thermische machines
Module 3 - Elektrische netten en aandrijvingen
Module 4 - Energiebeheer en -beleid

De folder met alle informatie kan u hier downloaden

Praktische info

  • De lessen worden gegeven van 16u tot 21u, in 3 of 4 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd en twee koffiepauzes en vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGain, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.
  • De meeste lessen vinden plaats op een dinsdag, behalve de eerste les van module 3. Deze vindt plaats op een maandag (20 januari 2020).
  • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.
Van 1/10/2019 16u00 tot 17/03/2020 21u00

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!