Capacity Renumeration Mechanism: belangrijke informatie!

Het proces voor de tweede T-4 CRM-veiling (biedingen in september voor beschikbaarheid in periode 1 nov 2026 – 31 okt 2027) zit in de fase van prekwalificatie. Gelieve aandacht te hebben voor een wijziging inzake VERPLICHTE PREKWALIFICATIE.

  • Productie-eenheden die in aanmerking komen voor individuele deelname, zijn verplicht om een prekwalificatiedossier in te dienen, ook al zullen niet deelnemen aan de veiling.
  • Het betreft productie-eenheden met
    • een nominaal vermogen van minstens 1 MWe na derating of 1000/0,65 = 1538 MW
    • eenheden die geen aanspraak (meer) kunnen maken op operationele steun (i.e. WKC’s en/of GSC) tijdens de bedoelde periode.
  • Vorig jaar ging de FOD Economie nog uit van de logica dat alle bestaande WKK’s nog aanspraak konden maken op operationele steun, hetzij door een lopende periode van ondersteuning, hetzij door de mogelijkheid om nieuwe WKC’s toegekend te krijgen in het kader van een vernieuwing of ingrijpende wijziging.
  • Voor deze veiling, gaat de FOD Economie ervan uit dat bestaande WKK geen nieuwe operationele steun zullen bekomen indien hun lopende steunperiode in de komende maanden (i.e. tot eind oktober 2026) afloopt zonder een lopend dossier voor vernieuwing.

Dit is een afwijking van de logica van voorgaande veiling! Dit betekent dat er verschillende WKK-uitbaters nu wel verplicht zijn om prekwalificatiedossier in te dienen, ook al wensen (nog) niet deel te nemen aan de komende T-4 veiling of zijn ze onzeker over het verder uitbaten van hun installatie na 1 november 2026.

We staan, samen met Elia, beschikbaar om hierover bijkomende vragen te beantwoorden of eventueel te helpen met bijkomende informatie.

Voor meer informatie in het Nederlands, Engels en Frans komende van Elia.

Hoogachtend,
Het bestuursorgaan en het COGEN Vlaanderen-team

Geplaatst op 10 mei 2022