Consultatiereactie capaciteitstarieven piekgemeten klanen

COGEN heeft gereageerd op de VREG consultatie CONS-2019-01 over de nieuwe tariefstructuur voor piekgemeten klanten met een grootverbruiksmeetinrichting en/of piekgemeten klanten die beschikken over een aansluiting met een decentrale productie-eenheid met een vermogen groter dan 10 kVA. In het consultatiedocument wordt een basistarief voorgesteld dat de toegewezen kosten
aanrekent op basis van een combinatie van 3 verschillende capaciteitsgerelateerde tariefdragers.

In de consultatiereactie verwijst COGEN naar een studie uitgevoerd door ICEDD in opdracht van de Brusselse regulator BRUGEL waarbij onderzocht is welk nettarief de het meest kostenefficiënt in kader van de energietransitie. Door de bevindingen van de ICEDD studie mee te nemen in de evaluatie van het voorstel van tariefstructuur in de VREG CONS-219-1, concluderen we dat er twee fundamentele problemen zijn:

  1. Men veronderstelt dat niet-synchrone pieken eveneens leiden tot bijkomende investeringen voor de distributienetbeheerder en dus overeenkomstig vergoed moeten worden. Hierdoor is:
    1. De tariefstructuur niet kosten-reflectief: de gebruikers betalen een vergoeding voor een piek waarvoor de netbeheerder niet moet investeren ofwel;
    2. Investeert de netbeheerder wel op basis van deze niet-synchrone pieken met overcapaciteit tot gevolg.
  2. Men veronderstelt dat een kosten-reflectief nettarief ook een kosten-efficiënt nettarief is. De studie van BRUGEL toont aan dat kosten-reflectief nettarief onvoldoende geschikt is om op een kosten-efficiënte manier de energietransitie te bereiken. Dit omwille van twee redenen:
    1. Door de voorgestelde capaciteitsterm is er weinig stimulans om minder energie te gaan verbruiken of de energie ook lokaal op te wekken (PV, WKK, eigen windturbine);
    2. Het voorgestelde model is onvoldoende dynamisch om gebruikers te stimuleren om hun gedrag aan te passen aan de ogenblikkelijke noden van het net, wat nefast is voor de introductie van toepassingen die deel uitmaken van energietransitie (zoals elektrificatie van mobiliteit en verwarming).

COGEN Vlaanderen is van oordeel dat de voorgestelde tariefstructuur onvoldoende toekomstbestendig is en een belemmering vormt voor nieuwe technologieën en innovatieve markten die toegevoegde waarde leveren of de kosten voor de consument verlagen door middel van flexibiliteit en energie-efficiëntie. COGEN heeft enkele voorstellen gedaan om de tariefstructuur aan te passen. De uitgebreide reactie vindt u onder "Varia" op onze Publicatiepagina.

Geplaatst op 13 maart 2019