Deep Dive Webinar III: Energiedelen en Energiegemeenschappen - Het regelgevend kader

COGEN Vlaanderen organiseert dit jaar enkele Deep Dive Webinars waarin steeds één specifiek onderwerp tot in de kleinste details uitgediept wordt door een expert ter zake. Na de webinar wordt ruim tijd vrij gemaakt om in-depth vragen te beantwoorden.

In 2020 organiseerden we samen met ODE Vlaanderen, Techlink, Flux50, Vito en Energyville een studiedag rond het thema energiedelen en (lokale) energiegemeenschappen. Lokale productie, distributie en verbruik van energie zijn essentieel voor het realiseren van de energietransitie.

Om het lokale niveau ten volle tot ontplooiing te laten komen en in het systeem te integreren, werd door de Europese Commissie in het Clean Energy Package een aanzet gegeven om concepten als energiedelen en lokale energiegemeenschappen (LEC's) mogelijk te maken. Op basis hiervan zijn de nationale en regionale overheden aan de slag gegaan om de lacunes in hun energieregelgeving op te vullen waardoor het energiedelen en de energiegemeenschappen concreet kunnen worden uitgewerkt en toegepast. Vandaag twee jaar later is die wetgeving er en hebben we Felix Blomaaert van Blixt bereid gevonden om even te vergelijken met waar we stonden en waar we staan.

Daarnaast licht Rescoop (onder voorbehoud) graag even toe hoe zo een energiegemeenschap in de praktijk werkt en tegen welke restricties ze aanloopt.

Deelname is gratis voor leden en €30 voor niet-leden van COGEN Vlaanderen.

Programma: 26 oktober 2022
9:30-10:00: Energiedelen en -gemeenschappen - inzichten – Jan de Pauw (Rescoop)
10:00-11:00 Energiedelen en -gemeenschappen - het juridische kader – Felix Blommaert (Blixt)
11:00-11:30 Ruimte voor vragen en discussie

Geplaatst op 30 september 2022