Feedback consultatie Synergrid C10/11

Synergrid heeft een grondige revisie uitgevoerd van de C10/11: Technische voorschriften voor elektrische productie-installaties die parallel werken met het distributienet. De consultatie hierover liep af op 30 september 2018.  Voor de consultatie heeft COGEN samengewerkt met collega sectorfederaties (EDORA, ODE, Volta, Techlink, Febeg). Naast de concrete opmerkingen er zijn enkele principes naar voor geschoven die dienen gerespecteerd te worden bij het opstellen van de vernieuwde C10/11:

  • Kostenefficiënte netwerkveiligheid, die de energietransitie bevordert
  • Toekomstbestendig ontwerp
  • Gelijk speelveld
  • Eerlijke verdeling van kosten en risico's tussen netbeheerder en netgebruiker
  • Eerlijke vergoeding
  • Transparantie
  • Inherente beperkingen
  • Gebruiksvriendelijk document

Voor zowel gasturbines als motoren zijn er vereisten die problematisch zijn indien de voorgestelde vereisten in de definitieve versie komen. COGEN bespreekt de pijnpunten met relevante partijen en autoriteiten.

Geplaatst op 2 oktober 2018