Garanties van oorsprong groen gas en groene warmte of koude

Op 5 april keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat Garanties van oorsprong (GO) voor groen gas en groene warmte invoert. De Vlaamse Regering keurde ook al het ontwerpbesluit over garanties van oorsprong voor gas, warmte en koude principieel goed. Als gebruiker van gas, of als afnemer van warmte via een warmtenet zal het hierdoor mogelijk worden om in de toekomst groen gas of groene warmte af te nemen. Garanties van oorsprong voorzien immers in een betrouwbare staving dat een bepaalde hoeveelheid groene energie werd opgewekt en als dusdanig kan worden verkocht aan een eindafnemer en dat deze hoeveelheid niet dubbel geteld kan worden.

Er is grote vraag naar deze garanties van oorsprong in de energiesector, vooral bij industriële afnemers. Zoals nu al mogelijk is voor elektriciteit, zullen bedrijven en lokale overheden kunnen voldoen aan verschillende doelstellingen, bijvoorbeeld inzake CO2-reductie, en kunnen ze verdere stappen zetten om een milieuvriendelijk energiebeleid op te zetten.

De aanvraag van garanties van oorsprong gebeurt bij de zogenaamde ‘productieregistrator’. Fluxys neemt deze rol op voor groen gas, voor groene warmte en koude is dat het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het VEA is nu al productieregistrator voor groenestroominstallaties, behalve voor zonnepanelen. Voor zonnepanelen neemt Fluvius deze rol op. Installaties ≤ 10 kWp hebben geen recht op garanties van oorsprong.

De VREG zal instaan voor de coördinatie van de gegevens van de productieregistratoren en op basis van hun data de garanties van oorsprong aanmaken. Ook staan ze in voor het beheer van deze GOs in de certificatendatabank. Elke eigenaar heeft een elektronische rekening in deze databank. Als de Europese Association of Issuing Bodies in de toekomst deze uitwisseling faciliteert kunnen GOs vanuit de databank worden verhandeld met partijen binnen en buiten Vlaanderen.

Bron: VREG

Geplaatst op 18 april 2019