Ingang wetswijzingen definities nieuwe installatie en startdatum

Door het inwerking treden van het Verzameldecreet wijzigt de invulling van enkele definities die relevant zijn voor WKK waaronder deze voor nieuwe installatie, ingrijpende wijziging en startdatum. Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2019. Om te bepalen of de oude of nieuwe definitie gehanteerd wordt is de datum van de toekenning van de (principe) beslissing van belang. Indien er WKK-projecten zijn waarbij dit tot een probleem zou kunnen leiden is het sterk aan te bevelen om contact op te nemen met het VEA, om eventuele onaangename verrassingen te voorkomen.

Geplaatst op