Kanaal Z Energy reportage voor ENGIE Cofely

Voor de installatie van twee WKK's in een uitdagend project deed Brussels Airport Company beroep op ENGIE Cofely. ENGIE stond in voor zowel het ontwerp, de installatie als de indienstname van de twee WKK-installaties. De komende jaren zullen zij ook het onderhoud op zich nemen zodat de continuïteit en levensduur van de installaties gegarandeerd kunnen worden.

Brussels Airport Company heeft zichzelf de doelstelling opgelegd om tegen 2030 de primaire energievraag/m² met 20% te reduceren. Dankzij de WKK's zal die vraag met ongeveer 8% dalen, wat goed is voor bijna de helft van deze doelstelling. Een bijkomend doel is om de CO2-uitstoot steeds verder te reduceren en op termijn zelfs netto geen enkele fossiele CO2-uitstoot te produceren. Vandaag zijn ze al CO2-neutraal door hun restuitstoot te compenseren via de ondersteuning van projecten in Ghana en Oeganda. Om deze toekomstvisie kracht bij te zetten bekijkt Brussels Airport hoe ze in de toekomst minder afhankelijk kunnen zijn van aardgas voor het verwarmen van de gebouwen. In hun lange termijn strategie is dan ook plaats gemaakt voor de inzet van geothermie, warmtepompen en WKK's op groen gas.

ENGIE Cofely bleek met haar jarenlange ervaring de geschikte partner voor de uitvoering van dit project. Aangezien het om een vervanging binnen een bestaande structuur ging, was het best een uitdaging. Niet alleen moest er plaats worden gemaakt tussen de oude stookketels, ook de bodemplaat had versteviging nodig. Daarna kregen de WKK's hun plaats in het complexe leidingennetwerk van de luchthaven. De allergrootste uitdaging was om de installatie aan te sluiten op zowel het warmtenetwerk als op het elektriciteitsnetwerk.
ENGIE hield zoals steeds rekening met de energie-efficiëntie en investeringskost van de installatie, maar keek ook verder naar de beschikbaarheid en het onderhoud. Dat alles maakte een verschil in de "total life cycle cost" van de WKK's.

De aflevering wordt ingeleid door Wannes Akkermans, Technisch wetenschappelijk medewerker bij COGEN Vlaanderen. Hij benadrukt eerst en vooral de significante efficiëntiewinst van WKK's ten opzichte van een gescheiden opwekking. De toepassing en mogelijkheden van een WKK variëren van zeer grote, met turbines en/of motoren aangedreven installaties in de industrie tot zeer kleine brandstofceloplossingen voor woningen.
In collectieve energiesystemen zoals bij Brussels Airport waarbij er zowel een intern warmtenetwerk als een gesloten distributienet aanwezig is, is er een grote mate van synchroniciteit tussen de warmte- en elektriciteitsvraag. Dat maakt de WKK tot een zeer geschikte technologie met een hoog verbruik van eigen geproduceerde elektriciteit. Tot slot beklemtoont Wannes het groene karakter van een WKK, aangezien er vandaag al "CO2-neutraliteit" mogelijk is met installaties op waterstof, biogas of biomethaan.

Bekijk de reportage hier

Geplaatst op 30 juni 2020