Kanaal Z-reportage: Vernieuwing van de WKK-motor zorgt voor hogere performantie

De glastuinbouw is een sector bij uitstek waar WKK het laatste decennium haar energie- en emissiebesparende troeven heeft bewezen. Door de toepassing van WKK hebben de tuinders alleen al in 2016 een CO2-besparing van meer dan 300.000 ton gerealiseerd. Deze sector is bovendien een mooi voorbeeld van hoe je met behulp van thermische buffers WKK's flexibel kan inzetten en zo ook actief kan inspelen op wisselingen in de elektriciteitsmarkten en de netstabiliteit. In deze reportage van Z-Energy wordt duidelijk dat WKK een vaste waarde geworden in deze sector. In 2008 werd er door ENERIA bij hen een gasmotor-WKK van 2 MW geplaatst bij een glastuinbouwbedrijf dat trostomaten teelt. Eind 2018 werd deze motor door ENERIA vervangen door nieuwe efficiëntere versie. Dankzij deze zogenaamde “Ingrijpende Wijziging” komt deze WKK-installatie ook weer in aanmerking voor warmte-krachtcertificaten voor een nieuwe periode van 10 jaar. Hoe dit juist verliep en waar deze rendementswinsten aan te danken zijn, dat ziet u hier.

Geplaatst op