Laattijdige certificatenaanvraag ( >3 jaar) leidt tot verlies recht WKC

Om in aanmerking te komen voor steun in de vorm van warmte-krachtcertificaten, dient een installatie tot één van de in artikel 6.2/1.4 van het Energiebesluit vastgelegde projectcategorieën te behoren. Voor WKK-installaties zijn er projectcategorieën voorzien voor ‘nieuwe installaties’ en ‘ingrijpende wijzigingen’. Om tot een projectcategorie van “nieuw installatie” te behoren, dient de installatie dus “nieuw” te zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Na een termijn van 3 jaar na indienstneming, kan een installatie niet meer beschouwd worden als “nieuw” worden. In dat geval is er bijgevolg geen projectcategorie beschikbaar, en kan de installatie dus niet meer in aanmerking komen voor de toekenning van warmte-krachtcertificaten.

Deze interpretatie wordt reeds jaren toegepast en is terug te vinden op de volgende pagina van de VEA-website: https://www.energiesparen.be/stroomschema-projectcategorie%C3%ABn-warmte-krachtkoppeling-voor-instal...

Geplaatst op 1 februari 2019