Oproep lidmaatschap WKK-platform 2019-2021

Zoals u weet, is één van de kerntaken van COGEN Vlaanderen de organisatie van het overleg inzake WKK. Dit overleg vindt plaats in het WKK-platform, de plaats bij uitstek waar de stakeholders van WKK in Vlaanderen elkaar ontmoeten met als bedoeling specifieke of algemene onderwerpen te analyseren, standpunten in te nemen en adviezen naar de overheid te formuleren. Momenteel bestaat het WKK-platform uit 37 leden, waarin een gelijkmatige verdeling over de verschillende ledencategorieën wordt gewaarborgd. De onderwerpen die ter sprake komen in het WKK-platform hebben te maken met het bevorderen van kwaliteitsvolle WKK in Vlaanderen. Zij kunnen betrekking hebben op zowel de actualiteit als op de lange termijn. De aspecten regelgeving, technologieën en economische rendabiliteit komen aan bod. Onderwerpen die recent in het WKK-platform behandeld werden, zijn o.a.:

  • Onrendabele toppen en bandingfactoren;
  • Distributie- en transmissienet: tarieven, aansluiting, voorwaarden;
  • Europees beleid: rendementsreferentiewaarden, network codes, ...;
  • Flexibele WKK en plaats WKK in de energiemix
  • ...

Het huishoudelijk reglement van het WKK-platform, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur, is toegevoegd in bijlage. Hier vindt u meer details over de rol en de werking van het WKK-platform.

Indien u interesse heeft in actieve deelname aan het WKK-platform voor de periode 2019-2021, graag een seintje tegen uiterlijk 10 december, naar de secretaris van het platform,filip.vandenborre@cogenvlaanderen.be met vermelding van naam, e-mailadres, situering van uw bedrijf en een beknopte motivatie. Ook huidige leden van het WKK-platform dienen zich opnieuw kandidaat te stellen. 

Uw kandidatuur zal voorgelegd worden aan de voorzitter van het WKK-platform en de Raad van Bestuur van COGEN Vlaanderen. Zij zullen bij de nieuwe samenstelling van het WKK-platform rekening houden met een juiste verhouding van ledencategorieën. Huidige leden van het WKK-platform die het voorbije jaar een actieve medewerking hebben vertoond, zullen voorrang krijgen bij de plaatsing.

Geplaatst op