Memorandum - verkiezingen 2019

In haar memorandum bepleit COGEN een holistische aanpak van het energiesysteem met aandacht voor de actieve rol die WKK speelt om de ontplooiing van hernieuwbare energie te ondersteunen. Met ook aandacht voor actuele thema's zoals energiedelen, het capaciteitsmechanisme, nettarieven, GVO's voor groen gas, ...

U kan het memorandum HIER downloaden.

Onze visie en standpunten zijn gebaseerd op overleg, onderzoek en analyse. In het memorandum verwijzen we regelmatig naar de bronnen die we hiervoor hebben gebruikt. U kan deze hieronder downloaden:

- Brugel studie betreffende de invoer van een capaciteitstarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Hoe het energievraagstuk aanpakken en de rol van WKK hierbij
- Legacy of the Heat Roadmap Europe
- Nota COGEN - WKK in de vervaningingscapaciteit incl. CRM
- Nota COGEN Energiedelen
- Nota COGEN tariefstructuur niet-piekgemeten klanten
- Persbericht Kiel CHP plant
- Reactie COGEN aanpassing call groene warmte
- Reactie COGEN op VREG advies 2017-4 betreffende Aansluiting met Flexibele Toegang

Geplaatst op 3 mei 2019