Nieuw lid: E-Wood

Wij heten E-Wood van harte welkom in onze COGEN Vlaanderen familie!

Korte introductie E-Wood:

E-wood is een afvalenergiecentrale voor de duurzame verwerking van niet-recyclebaar houtafval. De E-wood installatie wordt in een partnership tussen Indaver en SUEZ gebouwd op de Indaver site in Doel en zal eind 2022 operationeel zijn. 

De installatie is vergund voor de jaarlijkse verwerking van ongeveer 180 000 ton houtafval tot groene elektriciteit en stoom. Dankzij de stabiele productie van groene energie levert de E-wood energiecentrale een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de Vlaamse en Europese doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie.

Contactpersoon:

Matty Bouvez

Molenweg - Haven 1940
9130 Doel
T. + 32 3 570 72 52
matty.bouvez@sleco.be

Geplaatst op 2 juni 2021