Nieuw lid: IBEVE

Wij verwelkomen IBEVE van harte in onze COGEN Vlaanderen familie!

Korte introductie IBEVE:

Er komt heel wat kijken bij het beheer, het (ver)bouwen en de exploitatie van uw energiezuinige en duurzame gebouwen. U krijgt meteen te maken met de geldende wetgeving. Zoals u weet, verandert die wetgeving om de haverklap. Het is tijdrovend en ingewikkeld om alles op de voet te blijven volgen en de gepaste acties en maatregelen te nemen. Reken op de experten van IBEVE voor een pragmatische aanpak van uw project en voor expertise op maat!

Al meer dan 30 jaar adviseert IBEVE ondernemers en hun werknemers in elke fase van het bouwproces – van studie tot exploitatie. Onze experts volgen uw project nauwgezet en correct op! Ons team staat klaar met correcte begeleiding en expertise tijdens elke fase van uw bouwproject. U kunt op ons rekenen tijdens de studiefase en de bouwfase, tot de oplevering en de exploitatie van uw gebouwen en installaties.

IBEVE verzorgt diverse vormen van dienstverlening die nauw aansluiten bij het wettelijk takenpakket van een externe preventiedienst. Om zo dicht mogelijk bij de klant te staan opereren wij zowel vanuit onze hoofdzetel in Leuven als vanuit onze 11 regionale kantoren verspreid over gans België.

IBEVE biedt sinds 30 jaar een uitgebreid pakket van diensten aan op het vlak van onder meer energiebeheer en veiligheidscoördinatie, asbestonderzoek, milieubeheer, arbeidshygiëne en arbeidsveiligheid.

Contactpersonen:

Liesbeth Reekmans - verantwoordelijke discipline bouwen en gebouwen (Liesbeth.Reekmans@ibeve.be)

Els Van Crombruggen - energiedeskundige (Els.VanCrombruggen@ibeve.be)


Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490 – Fax 016/400562

Geplaatst op 3 maart 2021