Nieuwe bandingfactoren van kracht vanaf 1 april 2020

De Vlaamse Regering heeft begin november 2019 het Energiebesluit gewijzigd. Eén van deze wijzigingen heeft een belangrijke impact op de bandingfactoren (BF'en). Voor het verkrijgen van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten paste de Vlaamse Regering namelijk de IRR aan voor de berekening van de onrendabele toppen. Het besluit van de Vlaamse Regering kan u hier raadplegen en hier de bijhorende officiële nota.

De nieuwe IRR's voor de OT-berekeningen zijn de volgende:

- Zon: 4,75%
- Wind: 6,5%
- Afval: 10,5%
- Biomassa & Biogas: 10,5%
- WKK op fossiel gas: 10,5%
- WKK op biogas: 10,5%.

Voor de berekening van de BF'en voor WKK-projecten vanaf 01/01/2020 werd nog gebruik gemaakt van een IRR van 12%. Naar aanleiding van deze daling van de IRR-waarden heeft het VEA de opdracht gekregen de BF'en te herberekenen. Deze nieuwe BF'en zullen van toepassing zijn op projecten met een startdatum vanaf 01/04/2020. Dit betekent dus dat er voor het jaar 2020 de facto twee bandingfactorperiodes van toepassing zijn: startdatum vanaf 1 januari 2020 en startdatum vanaf 1 april 2020.

Het VEA heeft de nieuwe BF'en verleden week publiek gemaakt op haar website (link). Het bijhorend ministerieel besluit is in voorbereiding en wordt binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd. De belangrijkste bevinding is  dat er voor de afgetopte BF'en geen impact is, omdat er in deze categorieën andere drijvende krachten dan de IRR zijn die voor de hoge BF zorgen, maar dat voor de niet afgetopte BF'en de nieuwe BF'en steeds ongeveer 10 procentpunt lager liggen, wat toch een significante daling betekent.

Geplaatst op 14 februari 2020