Project H2 Fuel Cell Security-of-Supply vector

In 2020 startte COGEN Vlaanderen als consortiumleider samen met Fluxys, gas.be en UGent het project H2 Fuel Cell Security-of-Supply vector. Dit project heeft als doel om de performantie van commercieel beschikbare brandstofcel micro-WKK’s te testen bij (partiële) voeding met waterstofgas en op basis hiervan een evaluatie te maken van dit type installaties met het oog op de bevoorradingszekerheid (Security-of-Supply, SoS) en de toenemende elektrificatie van de warmteproductie in gebouwomgeving.

Deze studie bevestigd dat de verwarmingsbehoefte de dag van vandaag al sterk gecorreleerd is met de piekbelasting van het Belgisch elektriciteitsnet (122 MWe/°C). Daarnaast toont de studie ook aan dat er – op basis van de analyse van verschillende meetcampagnes –logischerwijs een bijkomende thermo-sensitieve energievraag zal overhevelen van de aardgas- naar de elektriciteitsvector door de overgang op warmtepompen. Uit eigen analyse van real-time data blijkt bovendien dat – in het bijzonder op zeer koude dagen (~ piekbelasting van het elektriciteitsnet) – er maar zeer weinig flexibiliteit is om de warmtepomp te laten draaien zonder in te boeten op comfort. Daar waar een (micro-)WKK op deze tijdstippen netondersteunend kan functioneren.

Uit de onderzochte elementen in en de resultaten ervan, blijkt duidelijk dat de brandstofcel micro-WKK een adequaat alternatief is voor de toekomst, niet alleen ter vervanging van de gascondensatieketel, maar vooral ook als alternatief voor de elektrische warmtepomp. Het voordeel op deze laatste situeert zich niet enkel in de TCO (total cost of ownership) voor een gezin, maar ook in de substantiële besparing op de systeemkosten die de PEMFC micro-WKK met zich meebrengt.

Dat de brandstofcel micro-WKK met hernieuwbaar gas (biomethaan of groene waterstof) kan vergroend worden (en verder gedecarboniseerd met low carbon gas, zoals blauwe waterstof) is dus zeker mogelijk naar de toekomst toe. In onze experimenten gingen tot een injectie van 30% waterstof bij de FOFC en 25% bij de PEM. 

Lees hier de integrale studie. 


Geplaatst op 2 december 2022