Reactie COGEN op Consultatie Europese Commissie i.v.m. de hervorming van de elektriciteitsmarkt in België

COGEN Vlaanderen heeft gereageerd op de publieke consultatie vanwege de Europese Commissie in verband met de hervorming van de elektriciteitsmarkt in België naar aanleiding van de invoering van een “capaciteitsmarkt” (link). In het voorliggend plan dreigt een meerderheid van de WKK-installaties uitgesloten te worden van deelname aan het Belgische mechanisme voor capaciteitsvergoeding. Dit zou een negatief effect hebben op het gelijke speelveld tussen elektriciteitsproductie door middel van warmte-krachtkoppeling en elektriciteitsproductie d.m.v. CCGT's. Het zal volgens COGEN ook de toekomstige investeringen in WKK kunnen vertragen, terwijl deze net zouden bijdragen aan de Europese doelstellingen inzake energie-efficiëntie en CO2-reductie. De volledige reactie vindt u hier.

Geplaatst op 3 februari 2020