Regelluwe zones

Op 5 april 2019 keurde de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit over de erkenning van regelluwe zones voor energie definitief goed.

Hiermee staat vast welke procedure een aanvraag tot erkenning als regelluwe zone voor energie moet doorlopen. Het goedgekeurde ontwerpbesluit beschrijft onder meer de gegevens die zo’n aanvraag moet bevatten, geeft aan welke instanties advies moeten geven over de aanvraag, bepaalt de erkenningscriteria waaraan de aanvraag moet voldoen en regelt de verdere opvolging van de regelluwe zone na erkenning.

Het valt nu af te wachten welke projecten het statuut van regelluwe zone zullen aanvragen. De VREG speelt een belangrijke rol door hun bevoegdheden op het vlak van technische en tarifaire regulering. De VREG zal de verschillende aanvragen beoordelen, onder meer op hun bijdrage aan de langetermijnontwikkeling van het energiesysteem van de toekomst.

Bron: VREG

Geplaatst op 18 april 2019