Tijdelijke werkgroep vereenvoudiging procedures certificatendossiers

Op dinsdag 23 oktober 13u organiseert COGEN Vlaanderen, in samenwerking met het VEA, een tijdelijke werkgroep (TWG) vereenvoudiging procedures certificatendossiers.Hiermee komt COGEN Vlaanderen tegemoet aan de leden die de procedure om certificaten te verkrijgen als administratief complex ervaren. De focus ligt op WKK-dossiers met een vermogen groter dan 10 kWe. Voor kleinere installaties is er immers een ander steunsysteem van toepassing.

De input die verwacht wordt is tweeërlei. Enerzijds zijn we op zoek naar ideeën over de concrete dossierbehandeling bij certificatendossiers, zoals de aanvraagprocedure, het door VEA gehanteerde behandelingskader en het besluit AG inzake keuringen.  Dit kan bijvoorbeeld gaan over de vragen die gesteld worden tijdens de verschillende procedures of procedures die te complex zijn. Best is het om hier zo concreet mogelijk te zijn, en waar mogelijk een voorstel tot verbetering voor te stellen.

Anderzijds mogen de opmerkingen ook betrekking hebben op bepaalde stukken wetgeving uit het Energiebesluit en Energiedecreet of uit de relevante Ministeriële Besluiten die zorgen voor een disproportionele administratieve last of waar projecten tegenaan lopen. Hoewel dit buiten de bevoegdheid van het VEA valt kan dit wel meegenomen worden naar de politiek.

Het aantal vergaderingen van de TWG ligt nog niet vast en bijkomende vergaderingen zullen georganiseerd worden in functie van de noodzaak. Bij de eerste TWG zal VEA aanwezig zijn om de context te schetsen. 

Aan de deelnemers wordt gevraagd om zich op de vergadering voor te bereiden door op voorhand reeds de nodige opmerkingen of ideeën te verzamelen. Deze kunnen op voorhand (eventueel anoniem) doorgestuurd worden.

Indien u vragen heeft mag u steeds contact opnemen met Filip Van den Borre (016/59 15 13). 

Gelieve, in belang van de reservatie van de zaal, zo spoedig mogelijk te laten weten of u aanwezig zal zijn. Voor de aanwezigen zullen er broodjes voorzien worden.

Wat: Tijdelijke werkgroep vereenvoudiging procedures certificatendossiers
Wanneer: 23 oktober 2018 13u tot 15u
Waar: VEA, Koning Albert II Laan 20/19, 1000 Brussel
Wie: WKK-experten met ervaring met certificatendossiers
Aanmelden: mail sturen naar Filip Van den Borre

Geplaatst op 24 september 2018