"Together, shaping Industry to achieve Net Zero”- event Siemens Energy België

Neem deel aan het klantevent georganiseerd door Siemens Energy België met als thema "Together, shaping Industry to achieve Net Zero” - 20 september in Nijvel en 22 september in Antwerpen.

Tijdens een namiddagconferentie zullen de experten van Siemens Energy oplossingen voorstellen om de cruciale energievraagstukken aan te pakken waarmee de hele industrie vandaag en in de komende decennia wordt geconfronteerd.

Belangrijke trends, uitdagingen en opportuniteiten in de transformatie naar een koolstofarme productie zullen worden besproken.

Deze conferentie zal specialisten van Siemens Energy samenbrengen met industriële klanten die reeds oplossingen hebben geïmplementeerd op weg naar “Net Zero”.

Je kan de datum en locatie kiezen die je het beste uitkomen: 20 september in Nijvel of 22 september in Antwerpen.

Ontdek het programma van deze conferentie en schrijf je hier in om zeker te zijn dat je deelneemt aan deze reis naar een koolstofneutrale wereld.


Join the customer event organized by Siemens Energy Belgium themed “Together, shaping Industry to achieve Net Zero” - September 20 in Nivelles and September 22 in Antwerp.

During an afternoon conference, the experts of Siemens Energy will present solutions to address the tough energy questions that the whole industry is facing today and in the forthcoming decades.

Key trends, challenges and opportunities in the transformation towards low-carbon production will be discussed.

This conference will bring together Siemens Energy specialists and industry customers who have already implemented solutions on the road to Net Zero.

You can choose the date and location that suit you best: September 20 in Nivelles or September 22 in Antwerp.

Discover the program of this conference and register here to be sure to join this journey to a carbon-neutral world.

 


Geplaatst op 6 september 2022