Vertraging publicatie nieuwe technische voorschriften Synergrid C10/11

De laatste versie van het voorschrift C10/11 werd op 17/12/2018 door Synergrid overgemaakt aan de 3 gewestelijke regulatoren. Momenteel loopt er een dialoog tussen de regulatoren en Synergrid, om deze versie te bespreken en de punten te identificeren die nog aangepast moeten worden. Na de afronding van deze dialoog, zal Synergrid een aangepaste versie van het voorschrift C10/11 formeel ter goedkeuring voorleggen aan de regulatoren. Het doel is om de nieuwe uitgave van het voorschrift C10/11, goedgekeurd door de regulatoren, vóór de zomer 2019 te publiceren. De laaste voorlopige versie van de C10/11 is te downloaden op de website van Synergrid of op onderstaande links:

Geplaatst op 1 april 2019