WKK-barometer voorjaar 2018 over het algemeen positief

De vijfde WKK-barometer van COGEN geeft alweer een positief beeld van de WKK-sector. De reacties bij de najaarsbevraging 2017 waren voornamelijk positief en de antwoorden uit de bevraging dit voorjaar bestendigen deze trend, al is er wel een iets grotere terughoudendheid om te herinvesteren aan de gebruikerskant en zijn de vooruitzichten op rendabiliteit licht gedaald bij de leveranciers. Op basis van de voorgaande edities lijkt het wel zo dat de respondenten in het voorjaar doorgaans minder positief zijn dan in het najaar. Van alle voorjaarsbevragingen is deze voor 2018 dan ook de meest positieve.

Wij danken wederom iedereen die deelnam aan de enquête voor de  ruime respons!

Bij de gebruikers kregen we een positief beeld, zeker wat betreft de verwachte rendabiliteit. Het enthousiasme om opnieuw te investeren is echter wat gedaald. Opmerkelijk was dat de antwoorden betreft de gepercipieerde evolutie van rendabiliteit van de installatie en de verwachte rendabiliteit vergelijkbaar waren aan voorbije bevragingen. De positieve verwachtingen uit de vorige barometer vertaalden enerzijds dus niet in een betere gepercipieerde rendabiliteit. Toch blijft de verwachting opmerkelijk positief. We zien echter een licht dalende interesse om te herinvesteren.

Bij de leveranciers zijn de antwoorden zeer gelijkaardige aan deze in de vorige bevraging. Enerzijds wordt de rendabiliteit positiever ingeschat. De toekomstige rendabiliteit wordt dan weer iets negatiever ingeschat. Een lichte stijging van het aantal actoren dat zijn omzet ziet dalen, gaat gepaard met een verdere stijging van leveranciers die hun omzet zien stijgen. Over het algemeen is er ook een toename in het aantal projecten.

In het hoofdstuk met de vooruitzichten voor de energiemarkt bleef de stijgende trend van de "WKK Spark Spread" zich doorzetten, met een lichte krimp in juni 2018. Dit overzicht werd opgesteld met de medewerking van PowerPulse.

U vindt de uitgebreide barometer via deze link.

Graag herhalen we ook weer onze oproep: indien u nieuwe projecten in de pijplijn heeft zitten, gelieve ons deze informatie te bezorgen. VEA en kabinet blijven geïnteresseerd in projecten die binnen afzienbare tijd geopend worden (info@cogenvlaanderen.be | 016 58 59 97).

Geplaatst op 31 januari 2018