WKK cursus najaar 2022: schrijf u nu in!

Info

De WKK-cursus biedt een overzicht van alle relevante aspecten met betrekking tot warmte-krachtkoppeling (WKK) en van de toepassingen en thema's die eraan gelinkt zijn, zowel technisch, regelgevend als economisch. De cursus kan in zijn geheel gevolgd worden, maar de 9 opleidingsdelen (opgedeeld in drie blokken) worden als opzichzelfstaande opleidingsdagen uitgewerkt. U kan dus ook kiezen om slechts 1 of meerdere dagen te volgen. Er wordt wel een korting voorzien voor deelnemers die 5 dagen of meer volgen volgen.

De cursusdagen worden over het hele najaar gespreid en gaan door op interessante locaties in Vlaanderen met het bezoek aan een WKK. De locaties zorgen ook steeds voor een didactische meerwaarde.

De lectoren van deze cursus werden gekozen op basis van hun expertise in de specifieke domeinen en hun didactische vaardigheden. Een bijkomend voordeel van deze opleidingen is dat de kleine groep van deelnemers gemakkelijk interactie toelaat tussen docent en deelnemers en tussen de deelnemers zelf.

 • Basis en economische context
  1. WKK-cursusdag 1: Inleiding en beleid
  2. WKK-cursusdag 2: Projectaanpak
  3. WKK-cursusdag 3: Elektriciteitsmarkt & flexibel inzetten WKK
 • WKK als omzettingstechnologie
  1. WKK-cursusdag 4: Brandstoffen
  2. WKK-cursusdag 5: Elektriciteit
  3. WKK-cursusdag 6: Warmte
 • WKK-technologie
  1. WKK-cursusdag 7: Gas- en Stoomturbines
  2. WKK-cursusdag 8: Gasmotoren I
  3. WKK-cursusdag 9: Gasmotoren II

Schrijf u hier in. 

Programma

WKK- Cursusdag 1: INLEIDING EN BELEID

Datum: woensdag 31/08/2022
Tijdstip: 09:00-17:00
Cursuslocatie: Agfa Gevaert, Septestraat 27, 2640 Mortsel


09:00 - 09:15: ontvangst met koffie
09:15-10:45: WKK-technologieën en toepassingen (COGEN Vlaanderen)
10:45-11:00: pauze
11:00-11:30: Het energiesysteem - sectorkoppeling en de rol van WKK (COGEN Vlaanderen)
11:30-12:00: Evolutie naar een CO2-neutrale toekomst (COGEN Vlaanderen)
12:00-12:30: Het ETS-Systeem (Essenscia)
12:30-13:30: lunch
13:30-14:15: FitFor55 - uitdagingen en opportuniteiten voor WKK (COGEN Europe)
14:15-15:00: Garanties van Oorsprong - steuncertificaten - Contract for difference (COGEN Vlaanderen)
15:00-15:30: WKK in het federale CRM (COGEN Vlaanderen)
15:30-15:45: pauze
15:45-16:15: Voorstelling cursusplaats AGFA (Mortsel)
16:15-17:00: bezoek WKK cursusplaats AGFA (Mortsel)

WKK- Cursusdag 2: PROJECTAANPAK

Datum: donderdag 15/09/2022
Tijdstip: 09:00-16:30
Cursuslocatie: Equans, Schiphollaan 3, Evere

09:00 - 09:15: ontvangst met koffie
09:15-10:30: WKK-project en stappenplan (Beauvent)
10:30-10:45: pauze
10:45-11:45: Omgevingsvergunning en emissiecontrole (Profex)
11:45-12:30: Stookplaatsnormeringen (Techlink)
12:30-13:30: lunch
13:30-14:30: WKK Lastenboek (Exergie)
14:30-15:00: WKK haalbaarheidstool/businessplan (COGEN Vlaanderen)
15:00-15:15: pauze
15:15-15:45: Voorstelling cursusplaats EQUANS (Evere)
15:45-16:30: bezoek WKK cursusplaats Saint Exuperie

WKK-cursusdag 3: ELEKTRICITEITSMARKT & FLEXIBEL INZETTEN WKK

Datum: vrijdag 30/09/2022
Tijdstip: 09:00-17:00
Cursuslocatie: Elia Dispatching, Schaarbeek

09:00 - 09:15: ontvangst met koffie
09:15-10:15: Het elektriciteitssysteem: basisbegrippen (Elia)
10:15-10:45: Adequacy en Flexibility studie (Elia)
10:45-11:00: pauze
11:00-11:45: Forward markten en hedging (ENGIE)
11:45-12:30: Rol van aggregratoren - balancing market (Flexcity)
12:30-13:30: lunch
13:30-14:15: Flexibele productie valoriseren (Centrica)
14:15-14:45: Redispatching: iCAROS-project (ELIA)
14:45-15:00: pauze
15:45-16:15: Voorstelling cursusplaats ELIA Dispatching (Schaarbeek)
16:15-17:00: bezoek WKK cursusplaats ELIA Dispatching (Schaarbeek)

WKK-cursusdag 4: BRANDSTOFFEN

Datum: donderdag 13/10/2022
Tijdstip: 09:00-16:45
Cursuslocatie: Aquafin, Antwerpen-Zuid

09:00-09:15: ontvangst met koffie
09:15-10:15: Gasnetten en gaskwaliteit (Fluxys)
10:15-10:45: Gasaansluiting (Fluvius)
10:45-11:00: pauze
11:00-11:45: Vergisting en Biomethaan (Biogas-E)
11:45-12:30: Context voor vaste biomassa (In Den Roden Schild)
12:30-13:30: lunch
13:30-14:30: Waterstof (Waterstofnet)
14:30-15:15: H2 in WKK-context: internal combustion engines, fuel cell (t.b.c.)
15:15-15:30: pauze 
15:30-16:00: Voorstelling cursusplaats Aquafin (Antwerpen-Zuid)
16:00-16:45: bezoek WKK cursusplaats Aquafin (Antwerpen-Zuid)


WKK-cursusdag 5: ELEKTRICITEIT

Datum: donderdag 27/10/2022
Tijdstip: 09:00-16:45
Cursuslocatie: nog onder voorbehoud

09:00-09:15: ontvangst met koffie
09:15-10:30: Gridcode Requirement for generators (ELIA)
10:30-10:45: pauze
10:45-11:45: Netaansluiting Synergrid C10/11 (Synergrid / Fluvius)
11:45-12:15: Aanvragen Netsluiting Fluvius (Fluvius)
12:15-13:15: lunch
13:15-14:45: Keuring van WKK-installatie en veiligheid (AREI, ...) (Vincotte)
14:45-15:00: pauze
15:00-15:45: Voorstelling projectaanpak WKK Prayon (Callensvyncke)
16:15-17:00: bezoek WKK cursusplaats Prayon (Puurs)

WKK-cursusdag 6: WARMTEGEBRUIKERS / WKK-PROJECTEN

Datum: dinsdag 15/11/2022
Tijdstip: 09:00-16:45
Cursuslocatie: nog onder voorbehoud


09:00-09:15: ontvangst met koffie
09:15-10:15: Hydraulische inpassing van een WKK (UAntwerpen)
10:15-10:45: WKK in gebouwen (CES)
10:45-11:00: pauze
11:00-11:30: WKK en warmtenetten (Kelvin Solutions)
11:30-12:15: WKK in de sportinfrastuctuur (Callensvyncke)
12:15-12:45: WKK en Energie Prestatie Contracten (EPC) (Luminus Solutions)
12:45-13:45: Lunch
13:45-14:30: WKK in de voedingsindustrie (Alpro)
14:30-15:15: optimalisatie van warmteopwekking in de praktijk (Viessmann)
15:15-15:30: pauze
15:30-16:00: voorstelling WKK cursusplaats (t.b.c.)
16:00-16:45: bezoek WKK cursusplaats Prayon

WKK-cursusdag 7: GAS- EN STOOMTURBINES

Datum: dinsdag 22/11/2022
Tijdstip: 09:00-16:30
Cursuslocatie: ENGIE Kallo

09:00-09:15: ontvangst met koffie
09:15-10:45: Thermodynamische principes (VUB)
10:45-11:00: pauze
11:00-11:45: Gasturbines theorie (Solar Turbines)
11:45-12:30: Stoomketels in context van WKK (Enersangi)
12:30-13:30: Lunch
13:30-14:15: Stoomturbines theorie (Siemens Energy)
14:15-15:00: Turbines in WKK modus - praktijk (ENGIE Electrabel)
15:00-15:15: pauze
15:15-15:45: voorstelling WKK cursusplaats ENGIE (Kallo)
15:45-16:30: bezoek WKK cursusplaats ARLANXEO

WKK-cursusdag 8: GASMOTOREN I

Datum: dinsdag 06/12/2022
Tijdstip: 09:00-17:00
Cursuslocatie: nog onder voorbehoud

09:00-09:15: ontvangst met koffie
09:15-10:00: WKK in de zorgsector (Luminus Solutions)
10:00-10:45: Praktijkvoorbeeld WKK in glastuinbouw met warmteopslag (Thomas More)
10:45-11:00: pauze
11:00-11:30: voorstelling WKK cursusplaats 
11:30-12:15: bezoek WKK cursusplaats
12:15-13:15: Lunch
13:15-15:00: Gasmotoren - Theorie en praktijk (Jacob Klimstra)
15:00-15:15: pauze
15:15-17:00: Gasmotoren - Theorie en praktijk (Jacob Klimstra)

WKK-cursusdag 9: GASMOTOREN II

Datum: dinsdag 07/12/2022
Tijdstip: 09:00-17:00
Cursuslocatie: nog onder voorbehoud

09:00-09:15: ontvangst met koffie
09:15-10:45: Rendement van motoren (Jacob Klimstra)
10:45-11:00: pauze
11:00-12:15: Rendement van motoren (Jacob Klimistra)
12:15-12:45: bezoek open WKK motor (Eneria)
12:45-13:45: Lunch
13:45-14:30: voorstelling WKK cursusplaats
14:30-15:15: Onderhoud van een WKK
15:15-15:30: pauze
15:30-16:15: Warmterecuperatie bij Motoren WKK (t.b.c.)
16:15-17:00: Smering van motoren (t.b.c.)

Geplaatst op 14 juli 2022