WKK in Vlaanderen, een stand van zaken

Jaarlijks stelt het Vlaams Energieagentschap een WKK-inventaris op met een overzicht van het opgesteld vermogen aan WKK-installaties, de verdeling over technologieën en sectoren en de besparing die door het WKK-park werd gerealiseerd. De cijfers voor 2018 zijn recent gepubliceerd in de Beleidsnota Energie 2019-2024. Op vraag van Ecotips-magazine COGEN heeft de belangrijkste resultaten en trends even voor op een rijtje gezet. Het artikel dat verscheen in de december editie kan u hier integraal lezen.

Geplaatst op 11 februari 2020