1e Belgisch - Deens warmtenetcongres: HEAT in the CITY

Het eerste Belgisch-Deense congres over warmtenetten vindt plaats op dinsdag 10 december, in het auditorium van Leefmilieu Brussel op de site Thurn & Taxis.

Twee derde van de Deense woningen (1,7 miljoen huishoudens) is aangesloten op een warmtenet, en de Deense overheid streeft tegen 2050 naar 100% groene warmte. Momenteel is al 61% van de geleverde warmte afkomstig uit hernieuwbare duurzame bronnen.

Kansen in België

Ook België staat voor de grote uitdaging om de warmteproductie CO2-neutraal te maken. Naast individuele oplossingen is er een groot potentieel voor collectieve duurzame warmtebronnen. Warmtenetten zijn de enige manier om deze bronnen efficiënt en betrouwbaar in te schakelen. In de centra van steden en gemeenten is een warmtenet de eerste optie voor het vergroenen van de warmtevoorziening

Recente Europese studies tonen aan dat België ongeveer 40% van de warmtevraag in gebouwen kan invullen met duurzame warmtenetten. Dit vereist wel een ambitieus beleid op lange termijn en op alle beleidsniveaus: lokaal, regionaal en nationaal.

Inspiratie uit Denemarken

Wat kunnen we in België leren van dit Deense succesverhaal? Bent u als politicus of beleidsmedewerker actief in een lokale of regionale overheid? Wil u als architect of projectontwikkelaar meer weten over collectieve groene warmte? Neem dan deel aan ons congres om een heldere kijk te krijgen op het potentieel voor warmtenetten in België.

Dit is een initiatief van de hernieuwbare energiefederaties ODE (Warmtenetwerk Vlaanderen) en EDORA, samen met de Danish Trade Council en DBDH (Danish Board for District Heating).

Meer informatie over programma en inschrijvingen op de website van het congres.

din 10/12/2019 van 09u00 tot 18u00

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!