COGEN Deep Dive Webinar I

COGEN Deep Dive Webinars

COGEN Vlaanderen organiseert dit jaar enkele Deep Dive Webinars waarin steeds één specifiek onderwerp tot in de kleinste details uitgediept wordt door een expert ter zake.
Na de webinar wordt ruim tijd vrij gemaakt om 'in-depth' vragen te beantwoorden.

Programma

DEEL I: GAS PACKAGE & LOW CARBON GASSES

door Dirk Focroul (Fluxys)

Op 15 december 2021 heeft de Europese commissie een reeks regelgevende voorstellen gemaakt om de Europese gas markt aan te passen aan de lange termijn doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050. Dit “gas package” wil een kader scheppen om de gasmarkt te “defossiliseren”, waterstof als energiedrager promoten en methaan emissies te reduceren.

Het belangrijkste voorstel omvat aanpassing van een de Richtlijn voor de interne gasmarkt (2009/73) en de verordening 715/2009 die de toegang tot de aardgastransmissie-infrastructuur regelt.
Enkele belangrijke elementen in het voorstel:

 • Onderscheid tussen “Renewable gases” en “Low Carbon gases”:
  • Renewable gases = geproduceerd uit biomass (biogas, biomethaan) of, in het geval van waterstof, uit hernieuwbare bronnen (biomethaan, hernieuwbare elektriciteit);
  • Low Carbon Gases = 70% minder broeikasgassen (over de volledige levensduur) dan deze veroorzaakt door aardgas.
 • Koppeling met de methodieken en de herziening van de Renewable Energy Directive (EU)2018/2001;
 • Geen aparte behandelingen vooropgesteld voor “Renewable gases” tov “low carbon gases”;
 • Renewable en Low Carbon Gases krijgen een 75% reductie op het Entry tarieven (injectie) voor het gebruik van het gasnetwerk. Indien er vervolgens geleverd wordt aan een opslagfaciliteit, dan geldt de 75% ook op het Exit tarief.
 • Renewable en Low Carbon Gases krijgen daarbovenop een vrijstelling op de interconnectietarieven tussen lidstaten. Deze maatregelen worden na 5 jaar opnieuw geëvalueerd.
 • Er komt een Europese entiteit die de Distributienetbeheerders gas zal overkoepelen.
 • Er komt een Europese entiteit die de uitbaters van waterstofnetwerken zal overkoepelen met als doel:
  • Uitwerken van netwerkcodes;
  • Logica Entry/exit model zoals aardgas;
  • Uitwerken van tienjaarplannen voor de uitbouw van een waterstofnetwerk.
 • Ten laatste vanaf 1 januari 2031 moet er Third Party Access mogelijk zijn tot de waterstofinfrastructuur (transport, terminals, opslag). Voor deze infrastructuur geldt de logica van “unbundling” maar er kunnen uitzonderingen zijn voor entiteiten die nu reeds verticaal geïntegreerd zijn;
 • Het bijmengen van waterstof in de aardgastransportinfrastructuur is toegelaten tot 5 %Vol;
 • Geen traject inzake de beperkingen bij het afsluiten van nieuwe langetermijncontracten voor aardgas. Enige voorwaarde is dat ze niet verder reiken dan 2049;
 • Het pakket wil verder de eindgebruiker meer rechten en informatie geven:
  • Leverancierswissel mogelijk binnen 3 weken en zelfs binnen 24 u vanaf 2026;
  • Voor KMO en residentieel : switching fee maximaal de economische schade gelinkt aan vaste prijs contracten (Mark-to-Market), anders gratis;
  • Informatie op de factuur (o.a. emissies, mogelijke alternatieve tarieven, informatie om van leverancier te veranderen…);
  • Uitbouw van slimme meters

Praktische info

WANNEER
Donderdag 10 maart 2022 – 9u30 – 11u30

PRIJS
- leden: gratis
- niet-leden: € 30 (excl. BTW)

don 10/03/2022 van 09u30 tot 11u30

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!