Groen gas en WKK: efficiënt op weg naar een duurzaam 2050

Het energiedebat beheerst tegenwoordig de actualiteit. Enerzijds is er de problematiek rond de bevoorradingszekerheid en anderzijds het behalen van de Europese duurzaamheidsdoelstellingen en de afspraken binnen het klimaatakkoord van Parijs. Groen gas of hernieuwbaar gas is één van de maatregelen waar veel van wordt verwacht om deze uitdagingen te realiseren. Tijd om dus eens stil te staan bij deze belangrijke trend in de energiewereld.

Op 7 februari bundelen Biogas-E, COGEN Vlaanderen, Waterstofnet, Fluxys en Gas.be de krachten en organiseren samen de studiedag “Groen gas en WKK: efficiënt op weg naar een duurzaam 2050”.

Op deze goedgevulde studiedag wordt het thema groen gas in al haar facetten behandeld, met aandacht voor de Europese context, innovatieve toepassingen, nieuwe verdienmodellen en een concrete case.

Als locatie werd gekozen voor de gerenoveerde landloperskolonie-site in Merksplas. Daar wordt namelijk volgende zomer een WKK geïnstalleerd die groene warmte en elektriciteit opwekt dankzij de nabijgelegen Belgische primeur. In het energieconversiepark bij IOK wordt biogas opgewaardeerd tot biomethaan en in het gasnetwerk geïnjecteerd. We voorzien een bezoek aan de IOK installatie in Beerse voor de eerste 50 deelnemers die zich hiervoor inschrijven.

Er wordt gezorgd voor vervoer van en naar het station van Turnhout en de IOK-site met taxi's op waterstof en op biomethaan.

Programma

9u00: Ontvangst

9u30: Biogas in Europa: stand van zaken, productieroutes en steun- & registratiesystemen - Susanna Pflüger, European Biogas Association

10u00: Waterstof en brandstofcellen in Europa: stand van zaken - Bart Biebuyck, The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking

10u30: Systeem GVO's voor groen gas in Wallonië & visie gas- en elektriciteitssector op GVO's in Vlaanderen - Kristof Scheurs, FEBEG

10u50: Koffiepauze

11u10: Registratieregister Groen gas in Vlaanderen: voorstelling - Dirk Focroul, Gas.be

11u40: Vergroening WKK en warmtenetten: rol van GVO's - Kristof Vanhoorne, EDF Luminus

12:00: Lunch

13u00: Productiepotentieel biomethaan in Vlaanderen - Sam Tessens, Biogas-e

13u20: Studie “Vlaams potentieel voor groene waterstof" - Isabel François, Waterstofnet

13u40: Vergroening van WKK: toepassingen en scenario's voor 2030 - Jean Pierre Boydens, COGEN

14u00: WKK van CO2-neutraal naar 0 g CO2 met ICE op waterstof – Jean-Pierre Van Wingen, E. Van Wingen

14u20: Koffiepauze

14u50: Voorstelling pilootproject WKK op biomethaan via distributienet - Kristof Van den Bergh, Profex

15u10: Samen met IOK van groen idee naar groen gas - Nathalie Devriendt, In den Roden Schilt

15u30: Drink & bezoek aan het energieconversiepark bij IOK - Jonathan De Witte, IOK

Bezoek Energieconversiepark IOK: indien u hieraan wenst deel te nemen, gelieve dit dan aan te geven op het inschrijvingsformulier

Praktische info

INSCHRIJVINGSGELD (excl. BTW)


De tarieven zijn verdeeld in verschillende categorieën:
- Leden partnerorganisaties: 75€ (90,75€ incl. BTW)
- Andere: 100€ (121€ incl. BTW)

Online inschrijving, klik hier
Voor toelichting bij de inschrijvingsmodule, klik hier


LOCATIE


KOLONIE HOTELS & BRASSERIE
Kapelstraat 10
2330 Merksplas

Bezoek: Energieconversiepark IOK - Moerstraat, 2330 Merksplas

Voor de deelnemers die met het openbaar transport komenn, voorzien wer taxi's op waterstof en op biomethaan van en naar het station van Turnhout. Deze taxi's worden ook ingezet voor het vervoer van en naar de IOK-site.


INFORMATIEIndien u nog vragen hebt kan u contact opnemen met Jörg Baeten: 016 58 59 97 -jorg.baeten@cogenvlaanderen.be

Betrokken

Sponsors

don 7/02/2019 van 09u00 tot 18u00

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!