TWG vereenvoudiging procedures certificatendossiers

Op dinsdag 23 oktober organiseert COGEN Vlaanderen, in samenwerking met het VEA, een tijdelijke werkgroep (TWG) vereenvoudiging procedures certificatendossiers. Hiermee komt COGEN Vlaanderen tegemoet aan de leden die de procedure om certificaten te verkrijgen als administratief complex ervaren.

De input die verwacht wordt is tweeërlei. Enerzijds zijn we op zoek naar ideeën over het door VEA gehanteerde behandelingskader.  Dit kan bijvoorbeeld gaan over de vragen die gesteld worden tijdens de verschillende procedures of procedures die te complex zijn. Best is het om hier zo concreet mogelijk te zijn.

Anderzijds mogen de opmerkingen ook betrekking hebben op bepaalde stukken wetgeving die zorgen voor een disproportionele administratieve last of waar projecten tegenaan lopen. Hoewel dit buiten de bevoegdheid van het VEA valt kan dit wel meegenomen worden naar de politiek.

Het aantal vergaderingen van de TWG ligt nog niet vast en bijkomende vergaderingen zullen georganiseerd worden in functie van de noodzaak. Bij de eerste TWG zal VEA aanwezig zijn om de context te schetsen. 

Aan de deelnemers wordt gevraagd om zich op de vergadering voor te bereiden door op voorhand reeds de nodige opmerkingen of ideeën te verzamelen. Deze kunnen op voorhand (eventueel anoniem) doorgestuurd worden.

Indien u vragen heeft mag u steeds contact opnemen met Filip Van den Borre (016/59 15 13).

Praktische info

Wat: Tijdelijke werkgroep vereenvoudiging procedures certificatendossiers
Wanneer: 23 oktober 2018 
Waar: VEA 
Wie: WKK-experten met ervaring met certificatendossiers
Aanmelden: mail sturen naar filip.vandenborre@cogenvlaanderen.be

din 23/10/2018 van 13u00 tot 15u00

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!