"Vlaamse industrie en de Energietransitie" @ AB INBEV, Leuven - 5 decemberLOCATIE IS VERANDERD !!!!

De studiedag zal doorgaan in de Brabanthal: brabantlaan 1, 3001 Leuven (Haasrode)


Tegen het einde van het jaar dient België aan de Europese Commissie een definitief Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030 voor te leggen. Dit plan zal aangeven hoe België de langetermijndoelstellingen inzake de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem zal realiseren. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de regio’s. De maatregelen die hieruit voortvloeien zullen een belangrijke directe of indirecte impact hebben op de burgers, maar ook op de industrie, vooral de energie-intensieve sectoren.

De energietransitie stelt de Vlaamse industrie dus voor belangrijke uitdagingen, maar ze creëert ook nieuwe mogelijkheden. Welke deze zijn en welke rol WKK hierin op zich kan nemen, zal op 5 december door een panel van topsprekers uitvoerig besproken worden tijdens het evenement "Vlaamse industrie en de Energietransitie".

Er is aandacht voor de Europese context, met lezingen over Clean Energy Package, het ETS-systeem na 2020 en de dynamiek van de energiemarkten. De impact van de energietransitie op het nationale en regionale niveau wordt grondig uitgespit, de weg naar een klimaatneutrale industrie wordt uitgestippeld en we schetsen een stand van zaken van het Capacity Remuneration Mechanism en de trend naar groen gas. Met steeds ook aandacht voor de rol, de impact of de opportuniteiten voor WKK.

Wij zijn ook erg verheugd dat we als gastspreker Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen en voorzitter van VOKA, mogen verwelkomen.

De studiedag vindt plaats bij de Stella Artois Brouwerij (AB INBEV) te Leuven, waar ze jarenlang ervaring met WKK hebben. Er zijn ook 2 bezoeken aan de gasturbine WKK op de site gepland, de plaatsen hiervoor zijn wel beperkt dus schrijf u tijdig in!

De burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani, zal de deelnemers welkom heten en een korte toelichting geven bij de duurzame inspanningen die zijn stad levert.

Programma

Dagvoorzitter: Ronny Ansoms, voorzitter COGEN Vlaanderen

(9:00 - Start eerste bezoek WKK)
9:30 - Ontvangst
10:00 - Study on the Role of CHP in 2050 - Preliminary Results
Hans Korteweg, Managing Director - COGEN Europe
10:30 - Clean Energy Package & CHP
Elaine O’Connell, Policy Expert Electricity Markets - European Commission - DG Energy
11:00 - Welke WKK weeffouten vermijden in een verbeterd ETS?
Els Brouwers, Hoofd Energie, klimaat en economie - Essenscia
11:30 - Rol van industriële WKK in de energietransitie
Hans Vandersyppe, Directeur - COGEN Vlaanderen
12:00 - WKK & andere energiebesparende maatregelen bij AB INBEV
Jan Van de Bergh, Expert Stoom en WKK - AB INBEV
12:15 - Lunch
13:30 - Welkomstwoord: Leuven, duurzame stad
Mohamed Ridouani, Burgemeester van Stad Leuven
13:45 - Naar een klimaatneutrale Industrie
Tomas Wyns, Senior Researcher - Institute for European Studies, VUB
14:15 - Een klimaatplan voor Vlaanderen: een zwaluw maakt de lente niet
Klaas Nijs, Senior Adviseur Klimaat en Energie - VOKA
14:45 - Industriële transitiepaden in Europa tot 2050
Wouter De Geest, CEO BASF Antwerpen en voorzitter VOKA
15:15 - Koffiepauze
15:45 - Groen gas in de energietransitie
Steven Van Caekenberghe, Algemeen Directeur - Gas.be
16:15 - Mechanisme voor Capaciteitsvergoeding (CRM): Stand van zaken
James Matthys-Donnadieu, Hoofd Marktontwikkeling - Elia
16:45 - Dynamiek van de West-Europese energiemarkten
Katrien Even, Partner - PowerPulse
17:15 - Receptie + tweede bezoek WKK

Praktische info

TARIEF (Excl. BTW):
125€ (leden) / 225€ (niet-leden)

LOCATIE
Stella Artois Brouwerij - AB INBEV
Aarschotsesteenweg 20, 3000 Leuven

INSCHRIJVINGEN: klik hier
don 5/12/2019 van 09u00 tot 18u00

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!