Cursus duurzame energie 2023: Deel 2 - Elektriciteitsmarkt en flexibiliteit

De WKK-cursus zal dit jaar worden opengetrokken voor een breder publiek in samenwerking met ODE Vlaanderen en Biogas-E en zal daarom 'cursus duurzame energie' worden genoemd. De cursus biedt een overzicht van alle relevante aspecten met betrekking tot warmte-krachtkoppeling (WKK), duurzame energie/biomassa en van toepassingen en thema's die eraan gelinkt zijn, zowel technisch, regelgevend als economisch.

De cursus kan in zijn geheel gevolgd worden, maar de 6 opleidingsdelen (opgedeeld in twee blokken) worden als opzichzelfstaande opleidingsdagen uitgewerkt. U kan dus ook kiezen om slechts 1 of meerdere dagen te volgen. Er wordt wel een korting voorzien voor deelnemers die 4 dagen of meer volgen volgen.

De cursusdagen worden over het hele jaar gespreid en gaan door op interessante locaties in Vlaanderen met het bezoek aan een WKK of installatie-labo. De locaties zorgen ook steeds voor een didactische meerwaarde.

De lectoren van deze cursus werden gekozen op basis van hun expertise in de specifieke domeinen en hun didactische vaardigheden. Een bijkomend voordeel van deze opleidingen is dat de kleine groep van deelnemers gemakkelijk interactie toelaat tussen docent en deelnemers en tussen de deelnemers zelf.

De numerus clausus voor deze cursusdagen blijft dan ook behouden op 20-25 deelnemers (naargelang de locatie toelaat). Snel inschrijven is dus de boodschap als je zeker wilt zijn van je plaatsje.

DEEL 1: Algemeen:

-DAG 2: 27 juni 2023: Elektriciteitsmarkt en flexibiliteit (Dispatching van Elia - Schaarbeek)

-DAG 3: 29 augustus 2023: Energiebronnen van de toekomst (Colonie7 - bezoek IOK (vergister))

-DAG 1: 3 mei 2023: 20 september 2023: Het Europese energielandschap (Energyville - labo bezoek)

DEEL 2: najaar 23: Specifieke toepassingen:

to be expected: Het programma is in volle voorbereiding

-DAG 4: Algemene technieken en aansluitingen

-DAG 5: Specifieke dag WKK

-DAG 6: Specifieke dag ODE Vlaanderen - duurzame energie

Programma

-DAG 2: 27 juni 2023: Elektriciteitsmarkt en flexibiliteit (Dispatching van Elia - Schaarbeek)

09:00 - 09:15: Ontvangst
09:15 - 10:15: Het elektriciteitssysteem: basisbegrippen (Elia - Damien Rietjens)
10:15 - 10:45: Consumer Centric Market Design (Elia - Amandine Leroux)
10:45 - 11:00: pauze
11:00 - 11:45: Elektriciteitsmarkten: van spot tot forward (Engie - Tanguy Radomme)
11:45 - 12:30: Balancing markt en de rol van aggregatoren, aFRR, mFRR, FCR (Flexcity - Tsjerk Tack)
12:30 - 13:30: Lunch
13:30 - 14:15: 
Flexibele productie valoriseren, toegang markten (DA, ID) (Centrica Business Solutions - Toon Hooyberghs)
14:15 - 15:00: Nieuwe marktmechanismen (CfD, cPPA ...) (Seacoop - Tom Willems)
15:00 - 15:15: pauze
15:15 - 15:45: Voorstelling cursusplaats
15:45 - 16:45: bedrijfsbezoek dispatch Elia

Praktische info

Datum: 27/06/2023
Tijdstip: van 09:00 tot 17:00
Adres: Vilvoordselaan 126, 1000 Brussel

Inbegrepen in de prijs: cursusmateriaal, catering, bezoek locatie

Prijs:

• Prijs voor de integrale cursus (6 delen - 10% korting): 1930,5€ (excl.btw) (leden**) ipv 2145€ / 2700€ (excl.btw) (niet-leden) ipv 3000€
• Prijs per deel: 357.5€ (excl.btw) (leden**) / 500€ (excl.btw) (niet-leden)
Indien in het verloop van de cursus ingeschreven wordt op meer dan 4 delen, zal een algemene korting van 10% korting toegekend worden.
Studenten: 900€ (excl.btw) voor de volledige cursus

**U kan genieten van een ledenprijs indien u een lidmaatschap hebt bij COGEN Vlaanderen, ODE Vlaanderen of Biogas-E.

Sponsors

din 27/06/2023 van 09u00 tot 17u00

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!