Biogas-E

www.biogas-e.be/

Biogas-E is het platform voor de implementatie van anaerobe vergisting in Vlaanderen. Binnen Biogas-E wordt gestreefd naar een optimale en zo neutraal mogelijke ondersteuning van een gezonde en stabiele biogassector in Vlaanderen. Er wordt met andere woorden een sterke nadruk gelegd op
WKK-motoren met biogas als brandstof. De voornaamste activiteiten van Biogas-E zijn netwerking en vorming, projectwerking, beleidsondersteuning, sectoropvolging, eerstelijnshulp en advies.

Contact

Mieke Decorte
Sam Tessens
Adviseur
Graaf Karel de Goedelaan 34, B-8500 Kortrijk
T +32 (0)56 24 12 63
mieke.decorte@biogas-e.be
sam.tessens@bigoas-e.be
www.biogas-e.be

logo Biogas-E

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!