Volta

www.volta-org.be

Volta is de nationale koepelorganisatie van de sectororganisaties die actief zijn in dewereld van de elektrotechniek. Volta wil haar partners ondersteunen met opleidingen, advies,strategisch onderzoek, infoavonden, uitbetalingen

van aanvullende vergoedingen…

Volta is ontstaan uit de samenwerking van Vormelek, Tecnolec en FBZ:

- Vormelek is het centrum voor beroepsopleiding en vorming in de sector.

- Tecnolec is het technologisch kenniscentrum (én erkend door de FOD Economie als gelijkgesteld collectief centrum).

- En FBZ (Fonds voor Bestaanszekerheid) zorgt voor de betaling van sociale voordelen.

De drie organisaties worden bestuurd door de sociale partners (werkgevers en vakbonden) die in de sector actief zijn. Aan de kant van de werkgevers zijn dat Eloya, FEE, Nelectra en Techlink. Aan vakbondskant gaat het om ABVV-Metaal, ACV-CSC Metea en MWBFGTB.

Deze drie juridische entiteiten opereren voortaan onder één noemer: Volta, kruispunt van elektrotechniek. Alles samen werkt Volta voor zo’n 5.000 ondernemingen in België, goed voor ongeveer 36.000 werknemers.

Contact

Volta
William Stinissen
Technological advisor
Marlylaan 15/8, 1120 Brussel
T +32 (0)2 476 16 76
william.stinissen@volta-org.be
info@volta-org.be
www.volta-org.be

logo Volta

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!