Publicaties

Type

WKK-wegwijzer 2021

Dé gids voor WKK-geïnteresseerden in Vlaanderen

Download
WKK-barometer voorjaar 2020

De WKK-barometer is hét instrument om vinger aan de pols te houden i.v.m. WKK-landschap in Vlaanderen. De WKK-barometer wordt tweemaal per jaar gepubliceerd.

Download
WKK-barometer najaar 2019

De ‘WKK-barometer’ wordt door COGEN Vlaanderen publiceert. Deze wordt tweemaal per jaar herhaald, waardoor de evoluties binnen het WKK-landschap op de voet gevolgd kunnen worden. In combinatie met de WKK-inventaris van VITO, die terugkijkt op geïnstalleerde installaties in de voorgaande jaren, geeft dit een goed beeld van de trends op het gebied van WKK-installaties.

Download
WKK-barometer voorjaar 2019

De ‘WKK-barometer’ wordt door COGEN Vlaanderen publiceert. Deze wordt tweemaal per jaar herhaald, waardoor de evoluties binnen het WKK-landschap op de voet gevolgd kunnen worden. In combinatie met de WKK-inventaris, die terugkijkt op geïnstalleerde installaties in de voorgaande jaren, geeft dit een goed beeld van de trends op het gebied van WKK-installaties.

Download
Nota nettarieven

De nota heeft als doel om een houvast te bieden in het overleg over de tariefstructuur. Hiervoor worden eerst de basisprincipes besproken rond distributienetten en WKK. Aan de hand hiervan wordt, dankzij een studie van ICEDD over een nieuwe tariefstructuur voor Brussel, een beeld gegeven van wat een nieuwe toekomstgerichte tariefstructuur zou kunnen zijn. Vanuit deze kennis, worden vervolgens de huidige tariefvoorstellen besproken om tenslotte te komen tot de standpunten van COGEN Vlaanderen over de modaliteiten voor een toekomstgerichte tariefstructuur.

Download
Memorandum - verkieizingen 2019

In haar memorandum bepleit COGEN een holistische aanpak van het energiesysteem met aandacht voor de actieve rol die WKK speelt om de ontplooiing van hernieuwbare energie te ondersteunen. Met ook aandacht voor actuele thema's zoals energiedelen, het capaciteitsmechanisme, nettarieven, GVO's voor groen gas, ...
Onze visie en standpunten zijn gebaseerd op overleg, onderzoek en analyse. In het memorandum verwijzen we regelmatig naar de bronnen die we hiervoor hebben gebruikt. Deze kan u downloaden op onze ACTUEEL-pagina.

Download

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!